Private Equity portfoliobedrijven

  • Optimaliseren van rendement
  • Veel voorkomende situaties: overnames, dividend uitkeringen of (internationale) expansie
  • Financiering van “buy & build” overnames voor bestaande portfoliobedrijven (aantrekkelijk voor de money multiple)
  • Verkoop van aandelen in een portfoliobedrijf aan bestaand management aan het einde van de looptijd van een fonds