Home

Als gevolg van terugtredende banken is het voor bedrijven steeds lastiger om groei te financieren.

Het Dutch Mezzanine Fund ('DMF') verstrekt achtergesteld kapitaal, in bedragen tussen de € 5 en
€ 20 miljoen, aan middelgrote bedrijven ten behoeve van de realisatie van de (groei) ambities. Mezzanine financiering (letterlijke betekenis: ‘tussenverdieping’) wordt verstrekt als aanvulling op de financiering door het reguliere bankwezen en als uitbreiding van het risicodragend vermogen van een bedrijf.

DMF is dé onafhankelijke Nederlandse mezzanine financier voor het MKB.

Privium Fund Management B.V. is de AIFM Beheerder van het fonds (www.priviumfund.com)